I segreti del Trattato di Osimo - Isonzo-Soča

Editoriale

Published on Aprile 1st, 2022 |   Agostino Colla

0

I segreti del Trattato di Osimo

I confini tra Italia e Jugoslavia

di Ezio Benedetti

Intervista al professor Silvo Devetak

In questo sito, nelle voci “temi” e successivamente “interviste”, pubblichiamo il testo sloveno dell’intervista a Silvo Devetak curata da Bojan Brezigar e già apparso sul Primorski Dnevnik e il testo italiano nella traduzione realizzata da Tmedia.

Finalmente una nuova luce sui negoziati e in particolare sul ruolo della minoranza slovena in Italia.

Skrivnosti Osimskih sporazumov

Na tej spletni strani v oddelku »teme« in nato »intervjuji«, objavljamo slovensko besedilo intervjuja s Silvom Devetakom, ki je zanj poskrbel Bojan Brezigar in je že prej bil objavljen na Primorkem dnevniku, za italijanski prevod je poskrbela Tmedia s.r.l..

Končno v novi luči pogajanja in vloga slovenske manjšine v Italiji.

Il professor Silvo Devetak

Nato nel 1938 a Gorizia, Silvo Devetak completa gli studi universitari nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Giovane diplomatico al servizio della RSFJ prima e professore universitario poi (è oggi professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Maribor ed è considerato uno dei più importanti esperti di minoranze e politiche regionali in Europa) è stato testimone e protagonista d’eccezione di molti dei rivolgimenti politici e sociali che hanno riguardato l’Europa nel XX secolo, nonché dei travagliati avvenimenti che hanno interessato il confine orientale italiano dopo le Seconda guerra mondiale.

In qualità di giurista ed esperto di minoranze, (all’epoca era impiegato presso il Ministero degli Esteri della RSFJ) ha, infatti, partecipato ai lavori preparatori ed a diversi incontri diplomatici di alto livello tra Jugoslavia ed Italia che hanno preceduto la firma degli Accordi di Osimo, e si è in particolar modo occupato dell’annosa e complessa questione dello status e della tutela accordata alla minoranza slovena in Italia.

La lunga intervista che qui proponiamo (raccolta da Bojan Brezigar e pubblicata a puntate sul Primorski Dnevnik nel mese di agosto 2021) rappresenta un documento storico di straordinaria importanza, che può aiutare a far luce su alcuni dei nodi irrisolti che tuttora permangono in Friuli Venezia-Giulia rispetto al ruolo ed al trattamento che la minoranza slovena ha ricevuto dopo il 1947.

Silvo Devetak, rojen leta 1938 v Gorici, je univerzitetni študij zaključil v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Sprva kot mlad diplomat v službi SFRJ in nato kot univerzitetni profesor (danes je zaslužni profesor mednarodnega prava na Univerzi v Mariboru in velja za enega najpomembnejših strokovnjakov za manjšine in regionalne politike v Evropi) je bil priča in aktivni udeleženec v številnih političnih in družbenih preobratih, ki so prizadeli Evropo v 20. stoletju, pa tudi v nemirnih dogodkih na vzhodni italijanski meji po drugi svetovni vojni.

Kot pravnik in strokovnjak za manjšine (tedaj je bil zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve SFRJ) je namreč sodeloval pri pripravljalnih delih in na več diplomatskih srečanjih, ki so se odvijala na visoki ravni med Jugoslavijo in Italijo pred podpisom Osimskih sporazumov, in posebno pozornost je namenjal dolgoletnemu zapletenemu vprašanju statusa in zaščite slovenske manjšine v Italiji.

Obsežen intervju, ki ga objavljamo tukaj (ki ga je posnel Bojan Brezigar in ga avgusta 2021 v več nadaljevanjih objavil v Primorskem dnevniku), je zgodovinski dokument izrednega pomena, ki lahko pomaga osvetliti nekatera vprašanja glede vloge slovenske manjšine in odnosov do nje po letu 1947, ki so v Furlaniji – Julijski krajini še danes nerazrešena.

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK (OPPURE COPIA L’URL NEL TUO BROWSER)

https://www.isonzo-soca.it/2019/wp-content/uploads/2022/04/osimo-articolo-corretto.pdf

I documenti di cui si parla nell’intervista del professore emerito Silvo Devetak con Bojan Brezigar, sono consultabili e scaricabili a questo link. Dokumente, ki so omenjeni v razgovoru zaslužnega profesorja Silva Devetaka z Bojanom Brezigarjem si lahko ogledate na spletni strani:
https://iscomet.org/OsimskiDokumenti.pdf 


About the AuthorBack to Top ↑
  • NUMERO 113

  • LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

  • IL NOSTRO CANALE YOUTUBE